8-ми ДЕКЕМВРИ

ВРЊАЧКА БАЊА

ВРЊАЧКА БАЊА

поаѓање: 07.декември
3 дена / 2 ноќевања
ИСТАНБУЛ

ИСТАНБУЛ

поаѓање: 07.декември
4 дена / 2 ноќевања
ВЕЛИНГРАД

ВЕЛИНГРАД

поаѓање: 07.декември
3 дена / 2 ноќевања
СОЛУН и ПИЕРИА

СОЛУН и ПИЕРИА

поаѓање: 07.декември
3 дена / 2 ноќевања
ХОТЕЛИ ВО БУГАРИЈА

ХОТЕЛИ ВО БУГАРИЈА

за период 06.12-09.12.2019
2 ноќи / 3 ноќи

ХОТЕЛИ ВО ГРЦИЈА

ХОТЕЛИ ВО ГРЦИЈА

за период 06.12-09.12.2019
2 ноќи / 3 ноќи