НОВА ГОДИНА 2020

АНТИЧКА ГРЦИЈА

АНТИЧКА ГРЦИЈА

поаѓање: 27.декември
враќање: 01.јануари
6 дена / 4 ноќевања

 

ПАРИЗ

ПАРИЗ

поаѓање: 30.декември
враќање: 03.јануари
5 дена / 4 ноќевања
БАРСЕЛОНА

БАРСЕЛОНА

поаѓање: 30.декември
враќање: 03.јануари
5 дена / 4 ноќевања
РИМ

РИМ

поаѓање: 29.декември
враќање: 02.јануари
5 дена / 4 ноќевања

 

МАРОКО

МАРОКО

поаѓање: 30.декември
враќање: 06.јануари
8 дена / 6 ноќевања
АЗУРЕН БРЕГ и ИТАЛИЈА

АЗУРЕН БРЕГ и ИТАЛИЈА

поаѓање: 28.декември
враќање: 02.јануари
6 дена / 4 ноќевања

 

ПАРИЗ

ПАРИЗ

поаѓање: 28.декември
враќање: 05.јануари
9 дена / 4 ноќевања
СЛОВЕНИЈА

СЛОВЕНИЈА

СЕВЕРНА ИТАЛИЈА

СЕВЕРНА ИТАЛИЈА

поаѓање: 28.декември
враќање: 02.јануари
5 дена / 3 ноќевања
 
КРАКОВ и ВИЕНА

КРАКОВ и ВИЕНА

поаѓање: 29.декември
враќање: 01.јануари
4 дена / 2 ноќевања
ВЕНЕЦИЈА

ВЕНЕЦИЈА

поаѓање: 29.декември
враќање: 01.јануари
4 дена / 2 ноќевања
ВАРНА

ВАРНА

поаѓање: 29.декември
враќање: 01.јануари
4 дена / 3 ноќевања
БУКУРЕШТ

БУКУРЕШТ

поаѓање: 29.декември
враќање: 01.јануари
4 дена / 2 ноќевања
ТИВАТ

ТИВАТ

поаѓање: 29.декември
враќање: 01.јануари
4 дена / 2 ноќевања
СОФИЈА

СОФИЈА

поаѓање: 30.декември
враќање: 01.јануари
3 дена / 2 ноќевања
АТИНА

АТИНА

поаѓање: 29.декември
враќање: 01.јануари
4 дена / 2 ноќевања
НОВИ САД

НОВИ САД

поаѓање: 29.декември
враќање: 01.јануари
4 дена / 2 ноќевања
СОЛУН И МЕТЕОРИ

СОЛУН И МЕТЕОРИ

поаѓање: 30.декември
враќање: 01.јануари
3 дена / 2 ноќевања