РУБЕНС
Питер Пол Рубенс (1577-1640) е еден од најголемите мајстори на барокната уметност кој успеал да ги соедини најдобрите традиции на италијанското сликарството и сликарството од северниот дел на Европа, тој создал слики полни со драматика, еротика, раскош на костимите и сјај на боите. 


                                                                               
ИЗЛОЖБА НА РУБЕНС
                                                                    “THE POWER OF TRANSFORMATION „
                                                                   https://www.khm.at/en/rubens2017/


Оваа специјална изложба ги поканува посетителите да ги видат неговите дела и подготвителните цртежи, маслените скици, панелните слики и платна.

Делата од оваа изложба  се внимателно одбрани од  околу седумдесет заемји кој ги имаат најважните збирки во светот, како што се Музејот  Ермитаж во Санкт Петербург, Прадо во Мадрид или Националната галерија на уметност во Вашингтон.
Оваа изложба се фокусира на најфасцинантниот аспект на уметноста на Рубенс: неговата критичка анализа и употреба на надворешни извори и идеи. Со помош на избраните примероци изложбата илустрира како Рубенс бил инспириран од други уметници, од страна на своите современици и ренесаната композиција во сликарството. Во текот на својот живот, исто така влегол во “креативен дијалог" со античката и ренесансната скулптура.
 
Користејќи ги овие надворешни формули како своја почетна точка, тој ги развил своите сопствени идеи, изразувајќи ги во брзо изведени, неверојатно модерни цртежи со пенкало, кои, пак, служеле како основа за неговите повеќе елаборирани нафтени скици. На овој начин Рубенс присвојувал уметност на другите на понекогаш изненадувачки начини, претворајќи го во нешто целосно свое и создавајќи огромен визуелен резервоар кој постојано создавал нови идеи, така што, на пример, изгледот и позицијата на некои класични кентаури кои Рубенс ги студирал во Рим завршувале служејќи како модел за прикажување на Христос. Навистина е неверојатно како Рубенс е способен да ја соедини фигурата на Спасителот со онаа на сложено митолошко суштество прогонето од желбата да создаде убедливо еротско машко тело. Тоа се такви фасцинантни конфлации кои ја формираат основата за моќните емоции генерирани од делата на Рубенс.
 
Сепак, овие извори и трансформативни процеси обично се скриени и се откриваат само по поблиска анализа. Во изложбата посетителите се поканети да ги идентификуваат и откријат овие уметнички цитати во композициите на Рубенс. Со споредување на моделот или инспирацијата на уметникот и неговата нова креација, посетителите ќе можат видат и да ја разберат незаменливата моќ на Рубенс за промена и повторно измислување.