ул.Орце Николов бр. 20
тел. 3 115 826, еxt. 1 

работно време:
понеделник-петок 09:00 - 17:00
сабота 10:00-15:00


Туристички информации и резервации:
[email protected]
www.savana.mk 
tel. 389 2 3115 826, ext.1
дежурен телефон за итни потреби: 078 400 006
 
Авио билети и резервации:
[email protected]
www.airtickets.mk , www.savana.mk 
tel. 389 2 3115 826, ext.1
дежурен телефон за итни потреби: 078 400 003
 
Kомерцијален сектор:
[email protected]
www.savana.mk
tel. 389 2 3115 826, ext.2
дежурен телефон за итни потреби: 078 400 010
 
Incoming program - Macedonia vision:
[email protected]
www.macedoniavision.com
tel. 389 2 3108 870, 3108 871
 
Травел Тренинг Центар - IATA & UFTAA ATC:
[email protected]
www.ttc.mk
tel. 389 2 3108 878, 3108 879
 
Сектор за недвижности - Holiday Real Estate:
[email protected]
www.holidayrealestate.eu
tel. 389 2 3108 876, 3108 877
дежурен телефон за итни потреби: 075 220 706
 
Директор на продажба:
[email protected]
tel. 389 2 3115 826, ext 2
 
Сметководство:
[email protected]
tel. 389 2 3115 826, ext 2 
 
Менаџмент:
[email protected] 
tel. 389 2 3115 826, ext 2