ул.Орце Николов бр. 20
тел. 3 115 826, еxt. 1 

работно време:
понеделник-петок 09:00 - 20:00
сабота 10:00-15:00

Туристички информации и резервации:
[email protected]
www.travelinfo.mk , www.savana.mk 
tel. 389 2 3115 826, ext.1
мобилен телефон: 389 78 400 006  (само за итни повици, вон работно време)

Авио билети и резервации:
[email protected]
www.airtickets.mk , www.savana.mk 
tel. 389 2 3115 826, ext.1
мобилен телефон: 389 78 400 003  (само за итни повици, вон работно време)

Kомерцијален сектор:
[email protected]
www.travelinfo.mk , www.savana.mk
tel. 389 2 3115 826, ext.2
мобилен телефон: 389 78 400 010  (само за итни повици, вон работно време) 
 
Incoming program - Macedonia vision:
[email protected]
www.macedoniavision.com
tel. 389 2 3108 870, 3108 871
 
Травел Тренинг Центар - IATA & UFTAA ATC:
[email protected]
www.ttc.mk
tel. 389 2 3108 878, 3108 879
 
Сектор за недвижности - Holiday Real Estate:
[email protected]holidayrealestate.eu
www.holidayrealestate.eu
tel. 389 2 3108 876, 3108 877
 
Директор на продажба:
[email protected]
tel. 389 2 3115 826, ext 2
 
Сметководство:
[email protected]
tel. 389 2 3115 826, ext 2 
 
Менаџмент:
[email protected] 
tel. 389 2 3115 826, ext 2