ВРАБОТУВАЊЕ

ВРЗ ОСНОВА НА ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ НА РАБОТА ВО ПРЕСТОЈНАТА СЕЗОНА ПРОЛЕТ – ЛЕТО 2020
САВАНА
 ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА СЕЗОНСКО ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
 
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ 
И УСЛУГИ ВО АГЕНЦИЈА 

·         Период на договор за работа: од 01.април до 31.август 2020 г.

·         Работен ангажман: 40 часа неделно

·         Личен доход: минимум 20.000,00 денари

Потребни квалификацииССС или ВСС: предност факултет за туризам, дополнителни знаења: Word, Excel, IATA, Galileо, странски јазици: англиски

 

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ

И УСЛУГИ НА ТЕРЕН - АКВИЗИТЕР 

·         Период на договор: од 01.април до 31.август 2020 г.

·         Работен ангажман: според лична мотивација и афинитети

·         Хонорар: процентуална исплата според реализирана продажба

Потребни квалификацииССС или ВСС: предност факултет за туризам, дополнителни знаења: Facebook, Instagram, Word, Excel…

 

РЕФЕРЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ И УСЛУГИ -

ПРИДРУЖНИК НА ТУРИСТИЧКИ ГРУПИ 

·         Период на договор: од 01.јуни до 30.септември 2020 г.

·         Работен ангажман: придружба на групи до туристички дестинации

·         Хонорар: во зависност од реализирни придружби на групи по дестинации

Потребни квалификацииССС или ВСС: предност факултет за туризам, лиценца: Министерство за Економија, Здружение на ТВП на Македонија, работно искуство: пожелно претходна пракса по дестинации, странски јазици: англиски

 

РЕФЕРЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАНИ И УСЛУГИ

ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО – ПРЕТСТАВНИК 

·         Период на договор: од 01.јуни до 30.септември 2020 г.

·         Работен ангажман: според потребите во местото на престој на туристите

·        Хонорарминимум 25.000,00 денари

Потребни квалификации: ССС или ВССпредност факултет за туризам, работно искуство: пожелно претходна пракса по дестинации, странски јазици: англиски


НАПОМЕНА: Допис и работна биографија (CV), да се достават на email: [email protected]