ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ВО МАКЕДОНИЈА

ОХРИД

ОХРИД

термин: 19.01.2020

ВЕВЧАНИ

ВЕВЧАНИ

 термин: 13.01.2020

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски

термин: 01.03.2020

КРАТОВО

КРАТОВО

термин: 21.03.2020

ДЕМИР КАПИЈА

ДЕМИР КАПИЈА

термин: 14.02.2020

СТРУМИЦА

СТРУМИЦА

термин: 29.02.2020

КРУШЕВО

КРУШЕВО

термин: 25.01.2020

БИТОЛА

БИТОЛА

термин: 14.03.2020