ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ВО МАКЕДОНИЈА

ОХРИД

ОХРИД

...

ВЕВЧАНИ

ВЕВЧАНИ

...

Св. Јован Бигорски

Св. Јован Бигорски

...

КРАТОВО

КРАТОВО

термин: 21.03.2020

ДЕМИР КАПИЈА

ДЕМИР КАПИЈА

...

СТРУМИЦА

СТРУМИЦА

...

КРУШЕВО

КРУШЕВО

...

БИТОЛА

БИТОЛА

термин: 14.03.2020