ВИЗИ

         
         ВИЗА ЗА ТАЈЛАНД
 
Потребни документи:
- важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
- формулар
- 1 фотографија со бела позадина
- авио билет
- резервација од хотел или покана за посета
- такса за виза со еден влез 35 €
- такса за виза со повеќе влезови 150 €
* За подетални информации околу цената на услугата за посредување,
   побарајте преку e-mail: [email protected]
         
         ВИЗА ЗА МАРОКО
 
Потребни документи:
 •  - важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето и фотокопија)
 •  - фотокопија од лична карта
 •  - 3 фотографии
 •  - покана
 •  - потврда од работа
 •  - резервација на авиобилет
 •  - потврда од банка за обезбедени парични средства (минимум 50 € по ден)
 •  - патничко осигурување
 •  - процедура до 10 работни денови
   - такса за виза со еден влез изнесува од 22 € (во зависност од тоа колку денови ќе се престојува)
   - такса за повеќе влезови изнесува од 60 € (во зависност од тоа колку денови ќе се престојува)
   * За подетални информации околу цената на услугата за посредување,
     побарајте преку e-mail: [email protected]
 •  
                ВИЗА ЗА ИНДИЈА
   
               Потребни документи:
              - важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)
              - 2 фотографии
              - хотелска резервација
              - потврда од работа
              - резервација на авиобилет
              - патничко осигурување
              - процедура од 7 до 14 работни денови
              - такса за туристичка виза 100 BGN (околу 50 €) неповратни   
     
             
  * За подетални информации околу цената на услугата за посредување,
                 побарајте преку e-mail: [email protected]
 •  
             
             ВИЗА ЗА ЈУЖНА АФРИКА
   
                Потребни документи:
  •                - важечки пасош (најмалку 6 месеци по враќањето)    
  •                - 2 фотографии    
  •                - покана од ЈАР    
  •                - потврда од работа    
  •                - резервација на авиобилет    
  •                - патничко осигурување    
  •               - процедура до 10 работни дена
                 - такса за туристичка виза изнесува 65 BGN (околу 33 €) + 10 € трошоци за уплата во банка
                 * За подетални информации околу цената на услугата за посредување,
                  побарајте преку e-mail: [email protected]
  •  
 
           ВИЗА ЗА АВСТРАЛИЈА
 
   Потребни документи:
   * ОД АВСТРАЛИЈА (од гарантот)
   - гаранција за туристичка посета ("STATUTORY DECLARATION") во која се гарантира вашето сместување,       финансиската помош, трошоците за (евентуално) лекување
      и изјава дека ќе ја напуштите Австралија пред истекот на визата
   - фотокопија од државјанство, или од Австралиската постојана виза на гаранторот
   - изводи од банка ("further evidence of founds" или "evidence of access to funds")
   * ОД МАКЕДОНИЈА (од апликантот)
   - потврда за уплата на таксата за обработка на молбата, која изнесува 160 €
   - своерачно потпишан пасош, важечки за целиот планиран престој во Австралија
   - 4 фотографии
   - 1 формулар
   - извод од родени не постар од 4 недели (преведен на англиски)
   - за лица кои се во брак, да се достави венчаница не постара од 4 недели
   - потврда за примања за последните 3 месеци
   - потврда за должината на работниот стаж и висината на месечните примања
      и изјава дека продолжува со работа по враќањето од Австралија
   - доказ за посредување на одредени недвижности
   - ако сте сопственик на фирма, евиденција за регистрација на фирмата
   - ако сте пензионер, чек од последната пензија
   - ако сте ученик или студент, потврда од училиште/факултет дека сте редовен ученик/студент
      и дека Ви е одобрено отсуство од наставата. За студенти е потребен и Индекс (оригинал)
   - за деца под 18 г. старост кои патуваат сами, или со еден од родителите,
      потребна е согласност од двајцата родители, потпишана лично
   - ако вашиот брачен другар е во работен однос, доказ за висината на неговите месечни примања
   - за лица постари од 70 години, потврда од матичен лекар дека лицето е способно за патување
   - здравствено патничко осигурување
   - ако се посетува близок роднина (родител, брат, сестра…),
     се доставуваат и нивните изводи на родени (во оригинал)
   - резервација за повратен авио билет
   - времетраење на постапката за добивање на виза: од 3 до 5 недели
   - сите приложени документи треба да бидат во оригинал или заверени фотокопии на нотар
   - документите кои не се на англиски јазик, треба да се приложат со заверен превод
   - Документите се поднесуваат во Австралиската амбасада во Белград
   * За подетални информации околу цената на услугата за посредување,
      побарајте преку e-mail: [email protected]