КАЛЕНДАР за 2018 год.

* IATA/UFTAA Foundation in Travel and Tourism 
   
Diploma course 
- термин: март 2018 (пријавување до 15.февруари 2018)
- времетраење: девет недели / 200 наставни часа
- цена:
 890 EUR (со уплата во денарска противвредност)

- напомена: 
390 EUR при пријава/апликација, a останатите 500 EUR на 10 рати без камата

* IATA/UFTAA Travel & Tourism Consultant
   
Diploma course 
- термин: март 2018
- времетраење: седум недели / 140 наставни часа
- цена:
 830 EUR (со уплата во денарска противвредност)

- напомена: 
330 EUR при пријава/апликација, a останатите 500 EUR на 10 рати без камата

GDS Galileo by Travelport
   
Basic course

- термин: 
март 2018 (пријавување до 15.февруари 2018
- времетраење: една недела / 20 наставни часа
- цена
: 59 EUR 
(со уплата во денарска противвредност, на две рати без камата)