КАЛЕНДАР за 2017 год.

* IATA/UFTAA Foundation in Travel and Tourism 
   
Diploma course 
- термин: 11.септември 2017 (пријавување до 26.август)
- времетраење: девет недели / 200 наставни часа
- цена:
 890 EUR (со уплата во денарска противвредност)

- напомена: 
390 EUR при пријава/апликација, a останатите 500 EUR на 10 рати без камата

* IATA/UFTAA Travel & Tourism Consultant
   
Diploma course 
- термин: 13.ноември 2017 (пријавување до 27.октомври)
- времетраење: седум недели / 140 наставни часа
- цена:
 830 EUR (со уплата во денарска противвредност)

- напомена: 
330 EUR при пријава/апликација, a останатите 500 EUR на 10 рати без камата

GDS Galileo by Travelport
   
Basic course

- термини: 12.06. ; 25.09. ; 23.10. и 20.11.2017 
(пријавување 7 дена пред термините)
- времетраење: една недела / 20 наставни часа
- цена
: 60 EUR 
(со уплата во денарска противвредност, на две рати без камата)