08.МАРТ

8-ми Март во Венеција, Верона и Фиренца

8-ми Март во Венеција, Верона и Фиренца

термин: 07.март
4 дена / 2 ноќевања
8-ми Март во Тиват

8-ми Март во Тиват

термин: 07.март
4 дена / 2 ноќевања
8-ми Март во Милано

8-ми Март во Милано

термин: 06.март
6 дена / 3 ноќевања
8-ми Март во Краков и Виена

8-ми Март во Краков и Виена

термин: 07.март
4 дена / 2 ноќевања
8-ми Март во Нови Сад

8-ми Март во Нови Сад

термин: 07.март
4 дена / 2 ноќевањa
8-ми Март во Солун

8-ми Март во Солун

термин: 09.март
2 дена / 1 ноќевање
8-ми Март во Банско

8-ми Март во Банско

термин: 09.март
2 дена / 1 ноќевање

8-ми Март во Букурешт

8-ми Март во Букурешт

термин: 07.март
4 дена / 2 ноќевања
8-ми Март во Сандански и Мелник

8-ми Март во Сандански и Мелник

термин: 08.март
2 дена / 1 ноќевање
8-ми Март во Софија

8-ми Март во Софија

термин: 09.март
2 дена / 1 ноќевањe

 

8-ми Март во Пролом Бања

8-ми Март во Пролом Бања

термин: 08.март
3 дена / 2 ноќевање