СКИЈАЧКИ БООМ ПАКЕТ, МАРИБОРСКO ПОХОРЈE – Словенија
Датум: 15.12-29.12.2017, 05.03-31.03.2018
АКЦИЈА 7=6 ВКЛУЧЕНА ВО ЦЕНА !

ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕНА СКИ КАРТА ЗА СИТЕ ДЕНОВИ ПРЕСТОЈ !